Posted on / by Wonozo / in Activiteiten, Algemene info

Een gift bij WONOzo is goud waard!

WONOzo! vzw heeft een ruim activiteitenaanbod. Wij organiseren maandelijks workshops en/of uitstappen voor onze cliënten. Op die manier trachten wij hen een leuke tijd te bezorgen, nieuwe vaardigheden aan te leren en hun sociaal netwerk uit te breiden. Dit jaar maakten wij bijvoorbeeld een grote uitstap naar Pari Daiza.

De organisatie van onze activiteiten kost geld, veel geld. De realisatie ervan is enkel mogelijk met de hulp van derden. Daarom zijn we zo vrij om ons tot jou te richten om financiële steun te vragen. WONOzo! zal je gift in dank aanvaarden op het rekeningnummer BE02 0012 0866 2840. Elke gift is goud waard voor onze cliënten en hun netwerk.

Wist je dat je giften vanaf 40 euro kan inbrengen in je belastingen? Je ontvangt in het voorjaar van 2023 een fiscaal attest voor giften gestort voor 24/12/2022. Een gift van 40 euro kost je op die manier maar 22 euro omdat je 45 procent recupereert in je belastingaangifte.