VISIE

Handicap specifieke ondersteuning

We vertrekken steeds vanuit de vraag van de cliënt met (een vermoeden van) een beperking. Die vraag kan zich op alle levensdomeinen situeren. Daarnaast hebben we ook oog voor de noden en vragen van het netwerk. We werken vanuit de aanwezige krachten van de cliënt en zijn/haar netwerk om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te stimuleren.

Door opleidingen en trainingen trachten wij onze handicapspecifieke knowhow up-to-date te houden. Autisme(spectrumstoornissen), Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), verstandelijke beperkingen, emotionele en gedragsstoornissen, auditieve en visuele beperkingen, fysieke beperkingen… behoren tot onze expertise en kennis.

Volwaardig bestaan

We hebben respect voor de eigenheid van de persoon. We streven naar een optimale levenskwaliteit en maximaal zeggenschap van de cliënt.

Netwerkontwikkeling

We werken met de aanwezige krachten van het sociaal en (zorg-)netwerk. Ook trachten we het netwerk uit te breiden waar mogelijk.

Volwaardig partnerschap

Buddy/vrijwilligers en professionals zijn volwaardige partners in de zorg en bij de ondersteuning van de cliënt. We zoeken samen naar een optimale balans binnen deze samenwerking. We waarderen en erkennen de buddy’s/vrijwilligers voor hun belangeloze inzet.

Participatie

We zien personen met een beperking als volwaardige individuen die ten volle moeten kunnen ‘meedoen’ aan de samenleving. De cliënt en zijn (zorg)netwerk bepalen in de eerste plaats de inhoud van hun zorg en ondersteuning.

Transparantie

We geven duidelijke, begrijpelijke informatie op maat van de cliënt, zijn zorgnetwerk en binnen ons organisatieniveau. We streven naar open communicatie en samenwerking tussen alle partijen.

Innovatie

We spelen met een open kijk in op maatschappelijke tendensen en evoluties. We organiseren een vrijwilligersbeleid en ontwikkelen dit steeds verder.

Deskundigheid

We stimuleren vorming en bijscholing. We delen kennis en ervaring (zowel onder collega’s als outreachend naar eerstelijnsdiensten, scholen, hulpverleners, werkgevers,…).

Meld u vandaag nog aan als cliënt!

Samen sterk in ondersteuning