AMBULANTE EN MOBIELE ONDERSTEUNING

Wonozo biedt ambulante en mobiele handicapspecifieke ondersteuning aan (jong)volwassen personen met (vermoeden van) een beperking. De ondersteuning kan aan huis of bij ons op de dienst.

De ondersteuning vanuit Wonozo kan voor iedereen anders zijn. We vertrekken vanuit jouw vragen of die van je netwerk. Waarbij we ondersteunen is afhankelijk van jouw vragen en mogelijkheden. Individuele begeleiding op maat vinden we hierbij belangrijk.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Je woont zelfstandig of wenst zelfstandig te gaan wonen en kunt ondersteuning gebruiken bij het alleen wonen. De vraag naar ondersteuning kan zich situeren op verschillende levensdomeinen en kan gesteld worden vanuit jezelf en/of jouw netwerk.

Je wordt ondersteund door een professionele begeleider. De begeleider komt regelmatig langs, afhankelijk van de ondersteuningsnood. Je kan jezelf laten bijstaan door een buddy en/of een vrijwilliger.

Ondersteuning door een buddy staat centraal in onze werking. Jijzelf, de begeleider en de buddy zijn volwaardige partners binnen jouw begeleiding. Wij zoeken naar een optimale balans binnen deze samenwerking.

Enkele voorbeelden van ondersteuning aan huis zijn:

Wonen en huishouden

 • Helpen zoeken naar een woning
 • Mee organiseren van een verhuis
 • Huishouden helpen organiseren, leren structureren en plannen
 • Inschakelen van gepaste praktische hulp bij huishoudelijke taken zoals poets- en gezinshulp
 • Geschikte mensen zoeken om klusjes te klaren
 • Inschrijven bij sociale huisvestingsmaatschappijen
 • Samenwerken met diensten zols gezinshulp en poetsdiensten

Administratie

 • Uitleg geven bij je papieren en/of briefwisseling
 • Helpen ordenen en klasseren van je papieren
 • Hulp bieden bij het invullen van papieren
 • Contacteren van bepaalde diensten/ personen of meegaan langs de dienst
 • Informeren over sociale voordelen en deze helpen aanvragen

Geld

 • Advies geven bij het omgaan met geld
 • Overzicht opmaken rond je inkomsten en uitgaven
 • Leren te budgetteren en bewust om te gaan met geld
 • Prioriteiten helpen leggen bij betalingen
 • Zoeken naar gespecialiseerde diensten om je te ondersteunen bij het omgaan met geld
 • Aanvragen van het inkomen waar je recht op hebt
 • Samenwerken met bewindvoerder, collectieve schuldbemiddelaar, diensten budgetbeheer (zoals OCMW’s en CAW’s)

Emotionele ondersteuning

 • Een luisterend oor aanbieden
 • Luisteren naar je problemen en samen een oplossing trachten te zoeken
 • Ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • Praten over hoe je je voelt, wat je denkt, hoe je je gedraagt
 • Leren omgaan met je beperking en inzicht geven in je krachten
 • Ondersteunen van het netwerk in de zorg die zij voor je opnemen
 • In contact brengen met lotgenoten

Sociale contacten en netwerken

 • Ondersteuning bij het leggen van sociale contacten. Je netwerk onderhouden en uitbreiden: op zoek gaan samen met jou om nieuwe mensen te leren kennen
 • Hulp bieden bij het uitpraten van conflicten met je partner, je ouders, je kind, …
 • Je netwerk tips en advies geven hoe ze het best met jou omgaan en informeren over de beperking; een luisterend oor en ondersteuning bieden voor de dagelijkse zorg die zij voor jou opnemen

Seksualiteit en relaties

 • Ondersteuning bieden in omgaan met relaties
 • Luisteren naar relationele problemen tussen jou en je partner, je kinderen, je ouders
 • Samenwerken met gespecialiseerde diensten zoals Aditi vzw, …

Gezondheid

 • Opvolgen van je gezondheid en psychisch welbevinden
 • Advies geven rond een gezondere levensstijl
 • Adminstratie m.b.t. gezondheid in orde brengen zoals de mutualiteit
 • Meegaan op consultatie bij de huisarts, ziekenhuis en/of psychiater
 • In contact brengen met andere dienstverlening zoals Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), psychiater, specialisten,…
 • Samenwerken met diensten zoals verpleegkundigen, thuiszorg,…

Opvoeding

 • Hulp bieden bij vragen rond de zwangerschap en je helpen bij voorbereiding op de komst van je kind
 • Geven van opvoedingstips bij dagelijkse opvoedingssituaties
 • Ondersteuning bieden bij het helpen organiseren van het huishouden, in combinatie met de zorg voor het gezin
 • Contact leggen met school, Kind en Gezin, Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB), kinderopvang,…

Meld u vandaag nog aan als cliënt!

Samen sterk in ondersteuning

 

Home